Aktionsbundles

SET:
Sous Vide Chef Smart & Easy PRO

679,00 Euro
697,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager.

Jetzt kaufen

.SET:
Sous Vide Chef Classic & Easy PRO

799,00 Euro
893,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager.

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Compact & Easy PRO

799,00 Euro
858,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Medium & Easy PRO

970,00 Euro
1049,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
Sous Vide Chef Smart & MiniVac

2.090,00 Euro
2.188,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
Sous Vide Chef Classic & MiniVac

2.179,00 Euro
2.284,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Compact & MiniVac

2.185,00 Euro
2.288,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Medium & MiniVac

2.449,00 Euro
2.568,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.