Aktionsbundles

SET:
Sous Vide Chef Smart & Easy PRO

629,00 Euro
647,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager.

Jetzt kaufen

.

SET:
Sous Vide Chef Classic & Easy PRO

669,00 Euro
736,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager.

Jetzt kaufen

.

SET:
CSC Compact & Easy PRO

775,00 Euro
847,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.

SET:
CSC Medium & Easy PRO

1.020,00 Euro
1127,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.

SET:
Sous Vide Chef Smart & MiniVac

1.530,00 Euro
1.788,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.

SET:
Sous Vide Chef Classic & MiniVac

1.590,00 Euro
1.877,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.

SET:
CSC Compact & MiniVac

1.754,00 Euro
1.988,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.

SET:
CSC Medium & MiniVac

1.990,00 Euro
2.268,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.