Aktionsbundles

SET:
Sous Vide Chef Smart & Easy PRO

679,00 Euro
697,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager.

Jetzt kaufen

.SET:
Sous Vide Chef Classic & Easy PRO

699,00 Euro
786,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager.

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Compact & Easy PRO

819,00 Euro
897,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.
SET:
CSC Medium & Easy PRO

899,00 Euro
1177,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
Sous Vide Chef Smart & MiniVac

2.090,00 Euro
2.188,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
Sous Vide Chef Classic & MiniVac

2.079,00 Euro
2.177,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Compact & MiniVac

2.185,00 Euro
2.288,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.SET:
CSC Medium & MiniVac

2.449,00 Euro
2.568,00 Euro
Preis inkl MwSt.
Auf Lager

Jetzt kaufen

.